Pairing › Miko x Tojiko

Lens Eye by Sisikuku Touhou Project Doujin released Aug 14 '18 Comedy Miko x Tojiko
Soga no Tojiko Will Not Talk: Chapter of Happiness -Middle Part- by Carcharias Touhou Project Doujin released Feb 2 '18 Drama Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Heroic Thunder Girl by Kakao Touhou Project Doujin released Sep 8 '17 Action Comedy Hijiri x Miko Miko x Tojiko
Heartwarming! HijiMiKokoro Family by Indozou Touhou Project Doujin released Mar 2 '15 Comedy Hijiri x Miko Miko x Tojiko
Acknowledge Her Crown Prince! by Indozou Touhou Project Doujin released Jan 18 '15 Comedy Hijiri x Miko Marriage Miko x Tojiko Yuri
Soga no Tojiko Will Not Talk: Chapter of Happiness -Former Part- by Carcharias Touhou Project Doujin released Jan 26 '14 Drama Ecchi Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Soga no Tojiko Will Not Talk: Chapter of Wonder by Carcharias Touhou Project Doujin released Oct 22 '13 Drama Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Soga no Tojiko Will Not Talk: Chapter of Discord by Carcharias Touhou Project Doujin released Sep 23 '13 Drama Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Soga no Tojiko Will Not Talk: Side story: Mononobe no Futo writes a narration by Carcharias Touhou Project Doujin released Sep 12 '13 Drama Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Soga no Tojiko Will Not Talk: Chapter of Harmony by Carcharias Touhou Project Doujin released Sep 9 '13 Comedy Drama Fantasy Het Historical Miko x Tojiko
Touhou Blue Book: Hekiraku Noito by Yohane Touhou Project Doujin released Jun 8 '13 Lunasa x Youmu Miko x Tojiko Romance Yuri