Titiduki https://twitter.com/titiduki

Also known as Chichizuki

https://www.pixiv.net/en/users/26809949

Story of the Horns Fate/X Doujin released Nov 18 '17 Comedy Ibaraki Douji x Shuten Douji Yuri
Oni Pocky Day Fate/X Doujin released Jan 4 '21 Ibaraki Douji x Shuten Douji Pocky game Yuri
Mischief Fate/X Doujin released May 26 '21 Raikou x Shuten Douji Yuri
A Little Oni Fate/X Doujin released May 26 '21 Childification Comedy
I Drew a ShutenRai Manga Fate/X Doujin released May 26 '21 Comedy Height gap Raikou x Shuten Douji Yuri