Zessyaka! by Sekihan — Ongoing

18-713x1024

Sekihan's car-themed manga running in online comic Earth Star.

Chapter 1 released Aug 27 '17
Chapter 2 released Aug 28 '17
Chapter 3 released Aug 28 '17
Chapter 4 released Sep 6 '17
Chapter 5 released Oct 20 '17
Chapter 6 released Jan 15 '18
Chapter 7 released Jun 20 '18
Chapter 8 released Oct 8 '18
Chapter 8.2 released Dec 25 '18