Ichinichi Sanshoku Lisa Gohan by Himu Hifumi BanG Dream! Doujin

Dxqn-juvyaamkya

一日三食リサご飯
Ichinichi Sanshoku Lisa Gohan
Three Meals a Day: Lisa's Cooking

Book 1
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=472832

Book 2
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=518037

Book 3
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=575996

Three Meals a Day: Lisa's Cooking released Aug 17 '19
Three Meals a Day: Lisa's Cooking 2 released Feb 1 '20
Three Meals a Day: Extra Chapter released Jul 20 '20
Three Meals a Day: Lisa's Cooking 3 released Jun 16 '22