Pairing › Shion x Tenshi

Lady Celestial and the Black Cat by Aya Azuma Touhou Project Doujin released May 14 '22 Comedy Shion x Tenshi Yuri
Anniversary by Shibatenko Touhou Project Doujin released May 12 '20 Introspective Shion x Tenshi