Pairing › Maikaze x Nowaki

KAGEROU's VALENTINE by Takeshima Eku Kantai Collection Doujin released Feb 14 '20 Comedy Kagerou x Shiranui Maikaze x Nowaki Valentine's Yuri
NO LOVE 1WEEK! by Takeshima Eku Kantai Collection Doujin released Jan 23 '20 Comedy Kagerou x Shiranui Maikaze x Nowaki Yuri
KAGEROU's FESTIVAL! by Takeshima Eku Kantai Collection Doujin released Sep 25 '16 Arashi x Hagikaze Comedy Kagerou x Shiranui Kuroshio x Oyashio Maikaze x Nowaki Yuri
KAGEROU's WINTER! by Takeshima Eku Kantai Collection Doujin released Jun 5 '16 Comedy Kagerou x Shiranui Maikaze x Nowaki Yuri