Pairing › Lily x Yuzu

YuzuLily Book by Kairakuen Umeka Aikatsu! Doujin released Oct 20 '18 Comedy Lily x Yuzu Yuri