Pairing › Konata x Kagami

Okayu! Okazu ni Naranai Yuri no Hon by Fujimoto Akio and Hiroto Ayunobu Lucky Star Doujin released Nov 15 '08 Comedy Konata x Kagami Minami x Yutaka Yuri
Ao Sumire by Celtrance Lucky Star Doujin released Nov 5 '08 Blushing Konata x Kagami Lots of kissing Moderate amounts of sex NSFW Romance Yuri
KonaKaga Matome After Story - The First Step by Kochoko Lucky Star Doujin released Sep 11 '08 Comedy Konata x Kagami Yuri
Love Like Lucky by Nagian Lucky Star Doujin released Aug 17 '08 Comedy Konata x Kagami Yuri
Niwakaame by Kokorin and Nanase Miori Lucky Star Doujin released Aug 16 '08 Konata x Kagami Yuri
Smiling Broadly ch03 by Mikami Komata Lucky Star Doujin released Aug 10 '08 Comedy Konata x Kagami Romance Yuri
Kona x Kaga Matome by Kochoko Lucky Star Doujin released May 2 '08 Comedy Drama Konata x Kagami Yuri
Smiling Broadly ch02 by Hirosaki Shinji and Mikami Komata Lucky Star Doujin released Apr 8 '08 Comedy Konata x Kagami Romance Yuri
Untitled KonaKaga by ??? Lucky Star Doujin released Feb 10 '08 Comedy Konata x Kagami Yuri
KonaKaga Oekaki's by Mi-sya Lucky Star Doujin released Jan 27 '08 Comedy Full colour Konata x Kagami Yuri
Cicada Drizzle by Ouma Tokiichi Lucky Star Doujin released Jan 20 '08 Konata x Kagami Lots of sex NSFW Yuri
Smiling Broadly ch01 by Hirosaki Shinji and Mikami Komata Lucky Star Doujin released Dec 12 '07 Comedy Kagami x Yutaka Konata x Kagami Konata x Tsukasa Romance Yuri