Pairing › Kagami x Misao

Lucky Point ch03: Autumn by Kairakuen Umeka Lucky Star Doujin released Nov 18 '09 Comedy Kagami x Misao Konata x Kagami Romance Yuri