Pairing › Ensuu x Meiko

Hayate x Blade Shorts ch04 by unknown. Hayate x Blade Doujin released Apr 22 '14 Comedy Ensuu x Meiko Michi x Otoha Yuri
HxB Fanbook ch01 by unknown. Hayate x Blade Doujin released Dec 25 '10 Comedy Ensuu x Meiko Michi x Otoha Yuri