Yotsuboshi Imai

Also known as Tomoyuki Imai

Bowl of Mayohiga by Aki Eda, Aozora Market, Hot Dog Chuck, Sasuke, Takitarou, Tohonifun, Toyo Eda, and Yotsuboshi Imai Touhou Project Doujin released Mar 16 '08 Comedy Fantasy Slice of life