Tsuzuki Masaki http://homepage1.nifty.com/tuz/

Also known as Tsuzuki Maki

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid ch18: Rivals by Fujima Takuya and Tsuzuki Masaki released Jan 4 '11 Action Anime Fantasy Subtext
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch02 released Aug 17 '19 Action Anime
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch01 released Aug 17 '19 Action Anime
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch03 released Oct 17 '19 Action Anime
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch04 released Dec 30 '19 Action Anime Ecchi Fantasy
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch05 released Jan 23 '20 Action Anime Fantasy Nanoha x Fate
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Original Chronicle ch06 released Mar 16 '20 Action Anime Fantasy