Moru House

Koi wa Mutekinano Nanoha Doujin released Apr 24 '08 Nanoha x Fate Reversal Yuri
Yappari Kimi ga Suki! Nanoha Doujin released Aug 20 '09 Comedy Nanoha x Fate Romance Yuri
Lovey-Dovey! Nanoha Doujin released Sep 18 '11 Ecchi Nanoha x Fate Yuri
Love Pure Nanoha Doujin released Jun 24 '12 Comedy Nanoha x Fate Yuri