Makise Renko

Supernova by Hayashiya Shizuru and Makise Renko Sailor Moon Doujin released Dec 31 '08 Comedy Haruka x Michiru Mahou shoujo Yuri
Guidebook by Hayashiya Shizuru and Makise Renko Sailor Moon Doujin released Jun 5 '09 Comedy Haruka x Michiru NSFW Yuri