Todo no Tsumari no Uchouten by Arata Iri

000
Chapter 1 released Sep 17 '18
Chapter 2 released Oct 3 '18
Chapter 3 released Nov 6 '18