Kodomo no Jikuma by Zanzi Kodomo no Jikan Doujin

Saha_kodomo_no_jikuma_01

Kuro and Kokonoe come over to Mimi's house to the news that she has grown a penis. Copious amounts of sexual conduct follow.

Chapter 1 released Dec 4 '07 Het
Chapter 2 released Mar 30 '12