Pairing › Beidou x Ningguang

About a Month of Ganyu and Keqing Dating, Part 3 by Negom Genshin Impact Doujin released May 23 '21 Beidou x Ningguang Ganyu x Keqing Sequel Yuri
About a Month of Ganyu and Keqing Dating, Part 2 by Negom Genshin Impact Doujin released May 3 '21 Beidou x Ningguang Sequel Yuri
Beidou and Ningguang by Negom Genshin Impact Doujin released Apr 4 '21 Beidou x Ningguang Ecchi Spanking Yuri
Bocha's Genshin Impact Shorts by Bocha Genshin Impact Doujin released Mar 1 '21 Beidou x Ningguang Comedy Ganyu x Keqing Jean x Lisa Yuri